Predstavitev

Logo_fundacija_alternativni

Poslanstvo

Fundacija Družba znanja in vrednote narave sproža fokusirana projektna partnerstva med gospodarstvom in znanostjo in tako generira odgovore na biodiverzitetne izzive.

Osnovni namen fundacije je doseči senzibilnost gospodarstva za aktivno usmeritev v zagotavljanje višje splošne kakovosti življenja preko povezav za naprednimi, inovativnimi in tehtnimi znanstvenimi prizadevanji.

Vsebina delovanja

Fundacija Družba znanja in vrednote narave razvojno ambiciozna podjetja povezuje z najbolj prodornimi nosilci znanja na področju biotske raznovrstnosti z namenom, da se v ohranjanje biotske raznovrstnosti vključi ključne akterje prihodnjega razvoja Slovenije.

Podjetja v tako definirane projekte vstopajo zaradi zagotavljanja okoljske sprejemljivosti svoje dejavnosti, zaradi izboljšanja svoje podobe pri kupcih njegovih proizvodov ali storitev ali pa zaradi ozaveščanja svojih zaposlenih o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Fundacija v slovenski znanstveni praksi aktivno išče ideje, teme in projekte, ki imajo vse potrebne lastnosti za to, da jih gospodarstvo prepozna kot pomembne in privlačne. Znanstvena dognanja fundacija prevaja v komunikacijsko učinkovite tematske pakete, ki jih partnersko podjetje lahko uporabi pri uresničevanju svojih družbeno odgovornih zavez.

Cilj delovanja

Cilj Fundacije je uveljaviti družbo znanja in vrednote narave uvrstiti med ključne družbene vrednote ter na ta način prispevati k oblikovanju podobe in prepoznavnosti Slovenije.

Način delovanja

Fundacija je neprofitna organizacija, ki s povezovanjem gospodarstva in nosilcev znanja presega normativno razmuevanje varstva narave. V vsakdanjem delu združuje interese gospodarstva in nosilcev znanja. Ponuja vsebine na področju Promocije, Raziskav in Ekonomije: podpira raziskovalno odličnost, promocije, ki upošteva znanstvena dejstva in pomaga k prenosu pravilnih ter bistvenih sporočil v javnost in prenos novih mehanizmov , poslovnih modelov v gospodarstvo.

Fundacija je most, ki ima nalogo da gospodarstvo povezuje s problemi biodiverzitete in pomaga podjetjem oblikovati politiko in startegijo družbene odgovornosti.