PARTNERJI

Partnerji fundacije so organizacije oziroma ustanove, ki na različne načine udejanjajo svojo vlogo pri podpori biodiverzitetnih vprašanj in podjetja, ki imajo pozitivne ambicije na področju družbene odgovornosti. Fundacija redno objavlja Vabila k partnerstvu, ki podjetja vabijo, da se vključijo v nadstandardne projekte na področju naravoslovja oz. varovanja biodiverzitete. Podjetja svojo zavezanost k uresničevanju okoljsko usmerjenih ciljev iskazujejo s članstvom v fundaciji.

Aerodrom Ljubljana

Logotip_aerodrom_ljubljanaAerodrom Ljubljana kot naročnik ekološke študije in partner Fundacije družbe znanja in vrednot narave stremi k rešitvi problematike trkov ptic z letali, ki bo poleg zmanjšane škod v letalskem prometu skladna s splošnimi standardi ohranjanja biodiverzitete in narave Slovenije ter tako prispevala k varovanju biodiverzitete in uspešnem doseganju okoljevarstvenih ciljev - projekt družbene odgovornosti.

Kontrola zračnega prometa Slovenije

Logo_kontrola_zracnega_prometa_slovenijeDelovni kabinet kontrole zračnega prometa Slovenije je širni zračni prostor. Nenadne sence, ki včasih priletijo vanj, so njegove souporabnice: ptice in z njimi si delimo to prostranstvo. In vendar -- edinole za nas, ki bdimo nad varnostjo letal in potnikov, je zračni prostor preplet preletov, črt, načrtovanih linij in nenadejanih vskokov. Nam se dogajajo nenadne ptice, svarilna znamenja pred spusti in vzleti. Zato smo res veseli, da smo lahko del pomembnega projekta Fundacije Družba znanja in vrednote narave, ki s proučevanjem in ukrepanjem odvrača možnost trkov in skrbi, da so poleti varni, a ptic ne odstrani, ampak jih zavaruje v njihovem naravnem habitatu. Poznamo jih in resnično lahko delujemo pri tem. Naši podatki bodo pomembni, naše delo lažje in olajšanje zaradi varnosti veliko.

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d Zavarovalnica Triglav, d.d. je s članstvom v Fundaciji Družba znanja in vrednote narave in aktivno vključitvijo v projekt ekološke študije postala pomemben del projekta – in obratno: trajnostno oblikovanje varnega sožitja je lahko pomemben del prizadevanj Zavarovalnice za vključevanje v družbeno pomembne akcije in gibanja, saj skrbi tako za konkretno (letalski poleti) varnost kot tudi za varnost v smislu odgovornega sonaravnega ravnanja in razmišljanja. Zavarovalnica Triglav, d.d. s takšnimi dejanji podkrepi svoj položaj kot trajnostno naravnano podjetje, ki pospešeno uvajajo trajnostno politiko v svoje poslovanje in s poročanjem ter komuniciranjem o svojih dejavnostih vzpostavljajo dialog z deležniki in preverjajo uspešnost pri doseganju ciljev trajnostne naravnanosti.

Holding Slovenske elektrarne

Logo_Holding_Slovenske_elektrarneHSE je pomemben član Fundacije Družba znanja in vrednote narave. Vključitev v združenje najodgovornejših ustanov in posameznikov z vizijo sonaravnega razvoja je izbira za pametno upravljanje naravnega vira, kot je voda, z uporabo novih znanj in etičnih standardov. Občutljivo ohranjanje biodiverzitete ob pametnem gospodarjenju z vodo in živim svetom v njej se razvija le s povezanim delovanjem znanosti in gospodarstva in odprtim komuniciranjem ter medsebojno podporo obeh strani. Fundacija že izvaja projekte za zaščito redkih ali ogroženih živalskih vrst po najsodobnejših metodah in ob upoštevanju koristi vseh, ki jih to zadeva – tudi ob sodelovanju in podpori HSE-ja.

CMC Ekocon

Logo_CMC_EkoconCMC se s članstvom v Fundaciji Družba znanja in vrednote narave pridružuje izbrani navezi slovenskih ustanov za prihodnost vrednot. Podpora projektom Fundacije odpira CMC pot v odgovorno podjetništvo prihodnosti, kjer se znanost in gospodarstvo povezujeta v skupni zavezi vrednotam sonaravnega bivanja. Trajnostni razvoj ima zaveznike v razgledanih in osveščenih posameznikih in v družbi, ki je zavezana pozitivnim vrednotam. Biodiverziteta je ena od takih vrednot sedanjega trenutka.