My First Heading

NAŠA VIZIJA

InterdisciplinarnostUstanova fundacija Družba znanja in vrednote narave želi podpirati in uveljavljati naravoslovno znanost in nasploh znanje o dogajanjih in procesih v naravi. Naravoslovje kot ena osrednjih in najpomembnejših znanstvenih disciplin našega časa je povezano s temeljnimi vrednotami. Z usmerjanjem pozornosti na naravne znanosti in njihovo dejavnost pomagamo ustvarjati novo mentaliteto in novo paradigmo v interdisciplinarnem razumevanju in razreševanju vprašanj, ki jih pred nas postavlja sonaravno bivanje in razmišljanje, tako da povezujemo raziskave, promoviranje in aplikacije sodobnega naravoslovja.

NATEČAJI  AKTUALNO

H KANJI NA OBISK ! K POSTOVKI V GOSTE !

22. avgust 2016 - 03. julij 2017

Kje gnezdi kanja in kam leže jajca postovka? Odpravite se v njuno kraljestvo pod Triglavom. V krogu 13 km od letališča Brnik, med vasmi Javornik in Mekinje, Rakovnik-Zakal, je predvidoma okrog 20 gnezd postovk in kanje in radi bi, da nam jih pomagate najti. Prijetno opravilo. Vznemirljivo iskanje vas lahko na sprehodu skoz gozd nagradi še z neštetimi spoznanji o jesenski, spomladni in poletni naravi. Če bosta vaša vztrajnost in smisel za orientacijo nagrajena z lepo najdbo, vas čaka še dodatna nagrada na Zavarovalnici Triglav. Najbolj pa vas bo nagradil občutek, da ste s tem pripomogli k prizadevanjem znanstvenikov in Aerodroma Ljubljana ter Zavarovalnice Triglav za ohranjanje biodiverzitete in ravnovesja v naravnem okolju.

Več...

Najava fotografskega natečaja Varna vrnitev 2016

31. januar 2016

V letu 2016 bomo nadaljevali v isto smer, a z zvečano intenziteto in bolj ambicioznimi izhodišči. Spomladi bomo spet razpisali natečaj za najboljše fotografije ptic in letal. Natečaj ne bo več namenjen (zgolj) amaterjem, ampak bomo pridobili vrhunske fotografe, tudi iz drugih držav.

Več...